Đăng ký tài khoản và thông tin cơ bản

 • Nhập nơi gửi URL đăng ký đến
 • Hoàn tất quá trình gửi URL đăng ký
 • Nhập thông tin cơ bản
 • Xác nhận
 • Hoàn thành

Nhập nơi gửi URL đăng ký đến

Vui lòng sử dụng địa chỉ email của bạn làm ID trong hệ thống nộp đơn trực tuyến. Vui lòng nhập địa chỉ email đã đăng ký của bạn rồi nhấp vào nút "Đồng ý và tiếp tục". Một URL đăng ký sẽ được gửi đến địa chỉ email bạn đã nhập. Vui lòng tiến hành đăng ký từ email nhận được. Vui lòng cho phép nhận email từ @syutsugan.net trước.

Địa chỉ email

Vui lòng nhập lại để xác nhận.

Bằng cách đăng ký, bạn đã đồng ý với Điều khoản sử dụng dịch vụ nộp đơn trực tuyến sau khi đã hiểu việc sử dụng Cookie, bao gồm Chính sách bảo mật sau đây.

Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng dịch vụ

Chính sách bảo mật

1. Chính sách cơ bản
Công ty UNIVERSAL SUPPORT SYSTEMS.,Ltd (dưới đây gọi là "công ty chúng tôi") sẽ tôn trọng quyền riêng tư của người dùng dịch vụ nộp đơn trực tuyến (dưới đây gọi là "người dùng"), chúng tôi nhận thấy việc bảo vệ thông tin cá nhân (như định nghĩa bên dưới) của người dùng là một trách nhiệm quan trọng và sẽ thực hiện xử lý thông tin tương ứng theo các tiêu chuẩn sau đây.
2. Định nghĩa về thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân là những thông tin liên quan đến cá nhân người dùng, có thể nhận dạng cá nhân người dùng qua họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, tên trường học và những mô tả khác có trong thông tin này, v.v... Ngay cả khi không thể nhận dạng chỉ với những thông tin trên, vẫn có thể dễ dàng so sánh với thông tin của người dùng khác, do đó những thông tin có thể giúp nhận dạng cá nhân người dùng hiệu quả hơn cũng được bao gồm trong thông tin cá nhân.
3. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân
 • Mục đích của việc sử dụng thông tin cá nhân trong hệ thống nộp đơn trực tuyến như sau. Trừ trường hợp người dùng nhận được thông báo riêng về mục đích sử dụng, v.v..., thông tin cá nhân mà công ty chúng tôi đang nắm giữ sẽ được sử dụng trong phạm vi mục đích sử dụng đã trình bày rõ ràng từ trước.
 • * Cung cấp dịch vụ cho người dùng trong ứng trực tuyến cũng như các cơ sở giáo dục như trường đại học và trường dạy nghề, v.v... sử dụng dịch vụ nộp đơn trực tuyến
 • * Xác thực cá nhân của người đăng ký sử dùng trong hệ thống nộp đơn trực tuyến
 • * Truyền đạt tin tức (kể cả một số quảng cáo), thông báo từ công ty chúng tôi và các cơ sở giáo dục sử dụng dịch vụ nộp đơn trực tuyến
 • * Tiến hành khảo sát cũng như tạo và tiết lộ dữ liệu thống kê
 • * Giải đáp thắc mắc, v.v...
 • * Thuận lợi trong quản lý hệ thống nộp đơn trực tuyến
4. Tự nguyện cung cấp thông tin cá nhân và hậu quả phát sinh của việc không cung cấp thông tin
Cung cấp thông tin cá nhân trong hệ thống nộp đơn trực tuyến là việc làm tự nguyện. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các dịch vụ trên hệ thống nộp đơn trực tuyến, nếu người dùng không nhập vào từng mục bắt buộc sẽ không được nhận các dịch vụ đó.
5. Thay đổi thông tin cá nhân, v.v...
Người dùng có thể xác nhận, thay đổi, thêm vào hoặc xóa bớt thông tin cá nhân đã đăng ký sử dụng trong hệ thống nộp đơn trực tuyến bất cứ lúc nào.
6. Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba
 • Về nguyên tắc, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của chính người dùng đó. Chúng tôi sẽ chỉ cung cấp thông tin cá nhân trong trường hợp đã có sự đồng ý của người dùng, sau khi đã chỉ định bên tiếp nhận thông tin và nội dung thông tin được cung cấp. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân của người dùng trong trường hợp việc tiết lộ hoặc cung cấp thông tin được pháp luật cho phép.
 • * Khi công ty chúng tôi xác định rằng người dùng gây bất lợi cho bên thứ ba.
 • * Trường hợp cần thiết để bảo vệ tính mạng, thân thể hoặc tài sản của một người và khó có được sự đồng ý của người đó.
 • * Trường hợp đặc biệt cần thiết để nâng cao sức khỏe cộng đồng hoặc thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh của trẻ em và khó có được sự đồng ý của chính người dùng đó.
 • * Trường hợp chúng tôi cần phải hợp tác để thực hiện một công việc được cơ quan nhà nước hay chính quyền địa phương, hoặc bên nhận ủy thác về công việc đó yêu cầu theo pháp luật và quy định, việc nhận được sự đồng ý của người dùng có thể gây cản trở quá trình thực hiện công việc đó.
 • * Trường hợp tòa án, văn phòng công tố viên, cảnh sát, đoàn luật sư, trung tâm tiêu dùng hoặc một tổ chức có thẩm quyền tương tự yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng.
 • * Trường hợp người dùng rõ ràng tự yêu cầu tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba.
 • * Trường hợp việc tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân được pháp luật cho phép.
7. Phạm vi của bên thứ ba
 • Trong các trường hợp sau đây, người nhận thông tin cá nhân sẽ không phải là bên thứ ba.
 • * Trường hợp công ty chúng tôi ủy thác toàn bộ hoặc một phần việc xử lý thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng. Ngoài ra, công ty chúng tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật thông tin cá nhân của bên nhận ủy thác.
 • * Trường hợp thông tin cá nhân được cung cấp liên quan đến việc tiếp quản doanh nghiệp do sự sáp nhập của công ty chúng tôi hoặc lý do khác.
8. Miễn trừ trách nhiệm
 • Trong các trường hợp sau đây, công ty chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc thu thập thông tin cá nhân của bên thứ ba.
 • * Trường hợp người dùng tự tiết lộ thông tin cá nhân cho một bên thứ ba cụ thể bằng cách sử dụng các chức năng của hệ thống nộp đơn trực tuyến hoặc phương tiện khác.
 • * Trường hợp thông tin nộp đơn của người dùng hoặc thông tin người dùng khác đã nhập vào hệ thống nộp đơn trực tuyến được sử dụng để nhận dạng người đó một cách không chủ ý.
 • * Trường hợp thông tin cá nhân do người dùng cung cấp hoặc được sử dụng trên trang web bên ngoài được liên kết từ trang nộp đơn trực tuyến.
 • * Trường hợp bất kỳ ai khác ngoài người dùng có được thông tin có thể nhận dạng người dùng (ID người dùng, mật khẩu, v.v...).
9. Quản lý thông tin cá nhân trong các cơ sở giáo dục sử dụng hệ thống nộp đơn trực tuyến
Thông tin cá nhân sẽ được cung cấp cho cơ sở giáo dục sử dụng hệ thống nộp đơn trực tuyến trong phạm vi cần thiết. Tổ chức giáo dục tương ứng sẽ quản lý thông tin theo các quy tắc liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của cơ sở giáo dục đó. Tuy nhiên, hợp đồng giữa công ty chúng tôi và cơ sở giáo dục tương ứng quy định mục đích sử dụng thông tin cá nhân chỉ dành cho việc nộp đơn. Các cơ sở giáo dục truy cập vào thông tin cá nhân bằng cách thao tác trên hệ thống nộp đơn trực tuyến.
10. Ủy thác cho công ty bên ngoài
Công ty chúng tôi có thể ủy thác toàn bộ hoặc một phần công việc xử lý thông tin cá nhân cho công ty bên ngoài. Trong trường hợp ủy thác, chúng tôi sẽ lựa chọn bên nhận ủy thác đáp ứng điều kiện có thể bảo vệ thông tin cá nhân ở mức độ an toàn và tiến hành ký kết hợp đồng bảo vệ thông tin cá nhân. Ngoài ra, chúng tôi thực hiện giám sát cần thiết và phù hợp về việc quản lý tại bên nhận ủy thác tương ứng.
11. Sử dụng dữ liệu thống kê
Dựa vào thông tin cá nhân được cung cấp, công ty chúng tôi có thể tạo ra dữ liệu thống kê đã qua xử lý để không thể xác nhận được danh tính cá nhân người dùng. Đối với dữ liệu thống kê không thể xác định danh tính cá nhân, chúng tôi có thể sử dụng những dữ liệu này mà không bị bất kỳ hạn chế nào. Ngoài ra, quyền sở hữu thông tin trong trường hợp này sẽ thuộc về công ty chúng tôi.
12. Xác minh danh tính
Trong những trường hợp cần tiết lộ, chỉnh sửa, xóa bỏ hoặc tạm ngưng sử dụng thông tin cá nhân, v.v..., công ty chúng tôi sẽ xác nhận danh tính của người dùng thông qua thông tin nhận dạng cá nhân (họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, ID người dùng, mật khẩu, v.v...). Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho trường hợp sử dụng thông tin có thể nhận dạng cá nhân của bất kỳ ai khác ngoài người dùng.
13. Quản lý thông tin cá nhân
Công ty chúng tôi không ngừng nỗ lực thực hiện các biện pháp bảo mật cần thiết và phù hợp về mặt công nghệ và tổ chức trước nguy cơ như truy cập trái phép vào thông tin cá nhân hoặc làm mất, phá hủy, giả mạo, rò rỉ thông tin cá nhân, v.v... Ngoài ra, công ty chúng tôi còn tuân thủ luật pháp và các quy định liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân, các quy tắc và tập quán của ngành, đạo đức và trật tự công cộng.
14. Thay đổi chính sách bảo mật
Công ty chúng tôi không ngừng xem xét "Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân (dịch vụ nộp đơn trực tuyến)" này và nỗ lực cải thiện chính sách. Khi đó, chính sách có thể được thay đổi mà không cần thông báo cho người dùng. Tuy nhiên, trường hợp thay đổi mục đích sử dụng, chúng tôi cần có sự đồng ý của người dùng đó.
15. Thay đổi thông tin cá nhân, v.v... và những câu hỏi liên quan
 • Các câu hỏi về thông tin cá nhân của người dùng sẽ như sau.
 • Vui lòng đăng nhập bằng ID người dùng và mật khẩu của bạn từ Trang đầu và xác nhận trên màn hình "Thay đổi các cài đặt". Người dùng cũng có thể tự thao tác thay đổi, thêm hoặc xóa bớt nội dung.
 • Đối với các câu hỏi liên quan đến thông tin cá nhân, vui lòng sử dụng các ý kiến và câu hỏi theo mẫu. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các thủ tục, v.v... trong khoảng 1 tuần.
16. Sử dụng Cookie
Trong hệ thống nộp đơn trực tuyến, Cookie được sử dụng để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, nâng cao tính thuận tiện, truyền tải quảng cáo và thu thập dữ liệu thống kê. Tuy nhiên, bạn tuyệt đối không được điền thông tin cá nhân vào Cookie.
17. Chức năng mã hóa dữ liệu truyền đi (SSL)
Hệ thống nộp đơn trực tuyến sử dụng chức năng mã hóa dữ liệu truyền đi (SSL), v.v... để bảo vệ thông tin cá nhân, đồng thời thực hiện mọi biện pháp có thể để bảo vệ thông tin và đảm bảo an ninh. Bằng cách sử dụng chức năng này, chúng tôi có thể nhận thông tin người dùng mà không ảnh hưởng đến quyền riêng tư của người dùng.

Điều khoản sử dụng dịch vụ

◆ Điều 1 (Nộp đơn trực tuyến)
Hệ thống nộp đơn trực tuyến (dưới đây gọi là “Hệ thống này”) đề cập đến tên gọi chung của những dịch vụ cung cấp thông tin khác nhau dành cho đối tượng là các cơ sở giáo dục như trường đại học, trường dạy nghề, v.v... (dưới đây gọi là “trường sử dụng”) và người sử dụng (dưới đây gọi là “người dùng”) hệ thống nộp đơn trực tuyến khi nộp đơn đăng ký nhập học (dưới đây gọi là “nộp đơn”) và thanh toán phí dự thi đầu vào kèm theo (dưới đây gọi là “phí dự thi”) và truyền đạt thông tin, v.v… qua Internet do Công ty UNIVERSAL SUPPORT SYSTEMS., Ltd (dưới đây gọi là "công ty chúng tôi") cung cấp.
◆ Điều 2 (Sử dụng hệ thống nộp đơn trực tuyến)
 • Khi sử dụng hệ thống này, người dùng được xem như là đã đồng ý với nội dung của "Điều khoản sử dụng dịch vụ ứng dụng trực tuyến" (dưới đây gọi là "các điều khoản này") và "Chính sách bảo mật (Nộp đơn trực tuyến)". Tuyên bố từ chối trách nhiệm sẽ chỉ được xác nhận khi bạn không sử dụng Hệ thống này. Trường hợp không đồng ý với nội dung, bạn sẽ không thể sử dụng dịch vụ.
 • Người dùng sẽ sử dụng hệ thống này theo ý muốn và trách nhiệm của riêng mình.
◆ Điều 3 (Người dùng)
 • Người dùng là người sử dụng hệ thống này để nộp đơn đến trường sử dụng hệ thống này, chỉ những người đăng ký thông tin có thể xác định cá nhân người dùng (dưới đây gọi là "thông tin cá nhân") và thông tin cần cho việc nộp đơn (dưới đây gọi là “thông tin nộp đơn”) và được công ty chúng tôi chấp nhận.
 • Người dùng có thể tự đăng ký sử dụng hệ thống này theo ý muốn của riêng mình, cũng như có thể sử dụng hệ thống này với ý định và trách nhiệm của riêng mình.
 • Người dùng phải tự chịu trách nhiệm về nội dung thông tin cá nhân, thông tin nộp đơn và các thông tin khác đã nhập trong quá trình đăng ký sử dụng.
 • Người dùng có thể sửa đổi, xóa và thêm thông tin cá nhân cũng như thông tin nộp đơn đã đăng ký tại thời điểm đăng ký sử dụng bất cứ lúc nào trên trang dành riêng cho người dùng của hệ thống này.
 • Trường hợp công ty chúng tôi xác định rằng người dùng đã vi phạm các điều khoản này, chúng tôi có thể sửa đổi hoặc xóa nội dung đã đăng ký của người dùng tương ứng mà không cần thông báo trước.
 • Người dùng sẽ sử dụng và quản lý ID người dùng đã đăng ký và mật khẩu hoặc Mypage URL đã được công ty chúng tôi cung cấp trong phạm vi trách nhiệm của mình, không chuyển nhượng hoặc cho phép bên thứ ba sử dụng những thông tin trên trong mọi trường hợp.
◆ Điều 4 (Thay đổi dịch vụ, v.v...)
 • Công ty chúng tôi có thể thay đổi hoặc tạm thời đình chỉ các dịch vụ của hệ thống này mà không cần thông báo trước cho người dùng.
 • Công ty chúng tôi có thể tạm dừng hoặc chấm dứt việc cung cấp toàn bộ hệ thống trong thời gian dài sau khi thông báo cho người dùng với thời hạn thông báo trước là 3 tháng.
◆Điều 5 (Hành vi bị nghiêm cấm của người dùng)
 • Người dùng không được thực hiện các hành vi sau trên hệ thống này hoặc các hành vi có thể gây ảnh hưởng tương tự trên hệ thống này.
 • (1) Hành vi đăng ký hai lần, sử dụng thông tin sai lệch hoặc thông tin không phải của chính mình.
 • (2) Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như bản quyền, v.v.., quyền riêng tư hoặc các quyền khác của công ty chúng tôi hoặc bên thứ ba
 • (3) Hành vi phân biệt đối xử, chỉ trích, công kích, vu khống công ty chúng tôi hoặc bên thứ ba
 • (4) Hành vi cản trở hoạt động của công ty chúng tôi hoặc bên thứ ba
 • (5) Lời nói và hành động mang tính bạo lực hoặc những hành vi tương tự
 • (6) Các hành vi khác gây bất lợi cho công ty chúng tôi hoặc bên thứ ba
 • (7) Hành vi vì mục đích lợi nhuận
 • (8) Hoạt động chính trị, hoạt động bầu cử, hoạt động tôn giáo hoặc các hành vi tương tự
 • (9) Hành vi vi phạm pháp luật, hành vi phạm tội hoặc hành vi đi ngược lại đạo đức và trật tự công cộng
◆ Điều 6 (Trách nhiệm và cam kết của công ty chúng tôi)
 • Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào người dùng hoặc bên thứ ba gây ra do sử dụng hệ thống này trừ khi do công ty chúng tôi sơ suất hoặc mắc sai lầm nghiêm trọng. Tuy nhiên, ngay cả khi công ty chúng tôi chịu trách nhiệm, trách nhiệm của chúng tôi cũng sẽ giới hạn ở những thiệt hại trực tiếp và thông thường.
 • Công ty chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm với những trường hợp như xuất hiện virus độc hại không thể ngăn chặn bằng các biện pháp bảo mật thường sử dụng, tấn công mạng, thảm họa thiên nhiên tàn khốc, lỗi hệ thống xảy ra mặc dù đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa, thiệt hại gây ra bởi các lý do khác không thuộc trách nhiệm của công ty chúng tôi.
 • Những thông tin tuyển dụng, thông tin kết quả, tập tin điện tử được đính kèm trong chức năng gửi và nhận tin nhắn, v.v… của trường sử dụng được cung cấp trong hệ thống này là những tài nguyên được cung cấp theo trách nhiệm của trường sử dụng hệ thống, công ty chúng tôi hoàn toàn không đảm bảo về nội dung của những thông tin được cung cấp này, người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về những rủi ro phát sinh khi đã đồng ý sử dụng.
 • Trường hợp người dùng gây thiệt hại cho bên thứ ba do sử dụng hệ thống này, người dùng sẽ phải tự giải quyết những vấn đề đó và công ty chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
 • Công ty chúng tôi không đảm bảo tính chính xác của kết quả nộp đơn do người dùng không tuân theo quy trình xử lý thông thường khi sử dụng hệ thống này.
◆ Điều 7 (Sử dụng thông tin đã đăng ký)
 • Thông tin được đăng ký tại thời điểm đăng ký người dùng được sử dụng để cung cấp dịch vụ cũng như xác thực cá nhân cho người dùng và trường sử dụng hệ thống này.
 • Sau khi đăng ký, người dùng xem như đã đồng ý nhận email từ công ty chúng tôi bất cứ lúc nào và đồng ý hiển thị tin nhắn từ công ty chúng tôi cũng như trường sử dụng trên màn hình cá nhân của hệ thống này.
◆ Điều 8 (Quyền sở hữu trí tuệ)
 • Quyền sở hữu trí tuệ của tất cả các nội dung trong hệ thống này thuộc về công ty chúng tôi và được bảo vệ bởi Luật Bản quyền, Luật Thương hiệu, Luật Thiết kế, v.v... Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho các bản thảo, ảnh, video, v.v... được tạo bởi đơn vị cung cấp thông tin hoặc bên được đơn vị cung cấp thông tin ủy thác.
 • Công ty chúng tôi có thể thực hiện nhiều cuộc khảo sát, chiến dịch, giám sát ứng dụng, v.v... cho người dùng. Thông qua đó, công ty chúng tôi có thể in lại nội dung ý kiến và thông tin, v.v... mà người dùng tự đăng trên hệ thống này lên tạp chí thông tin, tạp chí và trang web do công ty chúng tôi xuất bản mà không cần sự đồng ý trước của người dùng.
 • Công ty chúng tôi sẽ xử lý các thông tin khác với thông tin có thể xác định người dùng cá nhân trong số các thông tin đã đăng ký và có thể sử dụng thông tin đó trên các phương tiện truyền thông khác do công ty chúng tôi biên tập và phát hành.
 • Theo khoản 2 và 3 của Điều này, bản quyền và tất cả các quyền khác liên quan đến thông tin do chúng tôi tạo ra hoàn toàn thuộc về công ty chúng tôi.
◆Điều 9 (Người dùng rời hệ thống, xóa tài khoản)
 • Người dùng có thể tự do xóa tài khoản đăng ký ở màn hình thay đổi đăng ký trên hệ thống này. Người dùng sẽ tự thực hiện thủ tục hủy đăng ký trên màn hình này.
 • Trường hợp công ty chúng tôi xác định rằng người dùng vi phạm các điều khoản này, chúng tôi có thể tạm dừng hoặc đình chỉ người dùng sử dụng hệ thống này mà không có bất kỳ thông báo trước nào cho người dùng đó.
 • Công ty chúng tôi sẽ tiến hành xóa tất cả thông tin đăng ký trong một thời gian nhất định sau khi kết thúc năm tài chính.
◆ Điều 10 (Xử lý thông tin cá nhân)
Trước khi sử dụng hệ thống này, người dùng sẽ xác nhận và đồng ý với mục "Xử lý thông tin cá nhân (Hệ thống nộp đơn trực tuyến)".
◆Điều 11 (Thay đổi Điều khoản sử dụng dịch vụ)
Chúng tôi có thể thay đổi, thêm hoặc xóa các điều khoản của chính sách này bất cứ lúc nào mà không cần sự đồng ý của người dùng. Tất cả người dùng được xem là đã đồng ý với các nội dung thay đổi khi những nội dung này được hiển thị trên hệ thống trong 1 tháng.
◆ Điều 12 (Thẩm quyền theo thỏa thuận)
Thỏa thuận này được điều chỉnh theo luật pháp Nhật Bản, và tòa án có thẩm quyền xét xử sơ thẩm liên quan đến thỏa thuận này là Tòa án Tokyo hoặc Tòa án sơ thẩm Tokyo.

Điều khoản bổ sung
Ban hành ngày 31 tháng 3 năm 2016

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ

Văn phòng quản lý hệ thống nộp đơn trực tuyến
info@syutsugan.net